Farbanje

Usluge farbanja svih vrsta površina

Pored peskiranja kao osnovne delatnosti preduzeća, Peskomat-TT se bavi i farbanjem svih vrsta površina.

Velike metalne konstrukcije i drugi objekti koji stoje napolju, izloženi su svim vremenskim uslovima, od najtoplijeg vremena po jakom suncu, preko kiše i visoke vlažnosti, do hladne zime i smrzavanja. Sve ovo utiče na metalne površine koje vremenom propadaju, neke posle više godina, a neke i relativno brzo usled nestručne zaštite i nekvalitetnih materijala. U cilju kvalitetne zaštite metalnih konstrukcija, jako je bitno da taj posao odradi stručno lice jer će samo tako tretirane površine odoleti zubu vremena i vremenskih prilika.

Želite da nas angažujete?

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju ili Vam je potrebno više informacija o našim uslugama iz oblasti farbanja, budite slobodni da nas pozovete, dostupni smo svakog dana od 07 do 18 časova.

Kako pristupamo farbanju

Pre nego što pristupimo samom nanošenju boje, neophodno je izvršiti odgovarajuću pripremu površine. Nakon obrade abrazivnim supstancama i uklanjanja farbe, korozije i nečistoće, metalne površine je neophodno zaštititi antikorozivnom zaštitom, kako ne bi došlo do novog korodiranja i oštećenja. Samo na taj način tretirane površine postaju spremne za završni korak, a to je nanošenje boje i premaza. Za te namene koristimo najkvalitetnije materijale koji garantuju dugogodišnju zaštitu metalnih površina.

Naše iskustvo

Peskomat-TT ima višegodišnje iskustvo kada je reč o zaštiti i farbanju plovnih objekata, cisterni, radnih hala, industrijskih pogona, radnih i priključnih mašina i drugih većih ili manjih metalnih konstrukcija.